Divízióink

 

Egyesületünk kisebb egységekből épül fel. Központi szerepe van az egészségügyi ellátást biztosító divízióknak (ambulancia, first aid) és a megelőzésért felelős divízióknak (szociális divízió, pszichológusok). Emellett számos kisebb csapat dolgozik a hatékony működésért és a békés együttélésért (technika, iroda, secu, média).

 

1) FIRST AID DIVÍZIÓ – JÁRŐRÖK

„Járőr (def.) : A fesztiválok hősei, akiknek életformája nyomán elfogadott magyar kifejezéssé vált a “helperkedik, helperkedés”. Jelentése: fesztiválokon, koncerteken, sport- vagy családi rendezvényeken rosszulléteket előz meg, elsősegélyt nyújt, munkája során élvezi a segítségnyújtás örömét.”

A jó járőr talpraesett, jól kommunikál, és bírja a gyűrődést. A jó járőr biztos a tudásában, felkészült és megbízható. A jó járőr elhivatott.

A first aid divízió képzi az egészségügyi ellátás alapját. A járőrök éjt nappallá téve (váltott műszakokban) hármas csapatokban járják a fesztiválterületet és figyelik a szórakozókat. Képesek felmérni a helyzetet, megelőzni a baleseteket, helyszínen ellátni kisebb-nagyobb sérüléseket. Tudják, mikor van szükség szakszemélyzet bevonására, mikor kell bekísérniük valakit a bázisra, vagy hogyan biztosítsák a helyszínt és az esetet, míg a segítség kiérkezik.

A járőröket a koordinátoraik rádión keresztül irányítják, így nem csak az esetek ellátásához szükséges a jó kommunikációs készség. Ők az ambulancia szeme és füle, akik a fesztiválok sűrűjében állnak helyt.

Ahhoz hogy valaki járőr legyen, részt kell vennie az egyesület képzésein és sikeres írásbeli-, szóbeli és gyakorlati vizsgát kell tennie. Ez alól semmilyen más iskola, képesítés, diploma nem mentesít.

Várunk minden jelentkezőt, aki úgy érzi, igazak rá a jó járőr ismérvei, és nem fél megmérettetni a tudását és kitartását. Cserébe egy összetartó csapatot, felejthetetlen bulikat és életre szóló élményeket ígérhetünk.

 

2) SZOCIÁLIS DIVÍZIÓ

A drogprevenció mellett az Egyesület nagy hangsúlyt fektet az ártalomcsökkentésre is, melynek célja, hogy a tudatmódosító szerek káros hatását a lehető legkisebbre csökkentse. A Szociális divízió 3 fő részből áll/ helyszínre osztható:

 1. drop in: egy olyan, helység, ahol a „megfáradt” fiatalok biztonságos környezetben pihenhetnek, szakemberek jelenléte mellett. Szükség esetén egészségügyi ellátást, szociális tanácsadást, krízisintervenciót is igénybe vehet a betérő személy. A drop in szolgáltatás 0-24 órában látjuk el, 8 órás váltásokkal.
 2. party service: a szórakozó személyek számára egy olyan fix pontot biztosítunk a fesztivál ideje alatt, ahol a szervezete számára szükséges anyagokat tudja pótolni, így vizet és szőlőcukrot biztosítunk számukra. Segítő szakember jelenléte itt is rendelkezésükre áll. A party service 21.00-05.00 elérhető a szórakozó fiatalok számára.
 3. szociális járőr: a járőrfeladatok egy speciális esete, amikor a szociális járőr a tudatmódosító szer hatása alatt álló személyeket keresi fel, nyújt nekik segítség, tájékoztatja őket a fesztiválon elérhető lehetőségekről. A szociális járőr a fesztivál egész területén látja feladatát 16.00-24.00-ig.

A divízióban való munkához elengedhetetlen a képzés elvégzése, a drogokról való ismeretek, tudásanyag elsajátítása, és a csapatmunka. A beosztás elkészítése során mindenki mindhárom helyen ad szolgálatot a fesztivál ideje alatt. A csapat tagjai közt magas szakmai tudással rendelkező szociális munkások, pszichológusok valamint egészségügyi dolgozók is részt vesznek. Szeretettel várjuk önkéntes segítő fiatalok jelentkezését egy összetartó, remek csapatba.

 

3) IRODA DIVÍZIÓ

Az adminisztráció hősei a Sziget Fesztiválon vállalják a papírtenger átúszását, valamint csaknem cseppenként való szétválasztását és tárolását – felénk ezt jelenti az “iktatás”. Hozzávetőlegesen: ötszáz önkéntes regisztrálása néhány nap alatt, az ambulancia elindításához és működéséhez szükséges adminisztrációs háttér folyamatos biztosítása, és többezres heti esetszám dokumentációjának kezelése a feladatunk. Monumentális feladat? Az, de egy ütőképes csapattal korántsem megoldhatatlan. Végeláthatatlan, szürke irodai tili-toli helyett az ajánlatunk: esetleírás az ambulancia életterében és háttérmunka az irodában.

Várjuk a jelentkezésedet, ha szívesen dolgozol a színfalak mögött, annak tudatában, hogy mégis nélkülözhetetlen láncszeme vagy az ellátási rendszerünknek; szívesen lennél egy összetartó csapat tagja; emberek helyett nyomtatókat szeretnél újraéleszteni; felhasználói szinten értesz az Excell és Word nyelvén (az apróságokba majd belejössz), neadjisten a számítógépek üzemeltetéséhez.
Előnyt jelent, ha valamennyit konyítasz az egészségügyi latin kifejezéseihez, ki tudsz költözni a Sziget kezdése előtt pár nappal az előkészületekhez, és türelmesnek, hatékonynak, precíznek és lazának egyszerre érzed magad. Kétoldali zeneundor a szolgálati youtube-ozás közösségi jellege miatt sajnos kizáró okot jelent.

 

4) HELPEREK AREA CONTROL („SECURITY” DIVÍZIÓ)

A divízió az Egyesület egyik pillére, szakterülete speciális, a HELPEREK Egyesület fesztiválokon végzett 24 órás munkájához nyújt 24 órás háttértámogatást azáltal, hogy szervezi, irányítja az Egyesület által ideiglenesen birtokba vett területek és telepített létesítmények felügyeletét, védelmét, illetve jelentős részt vállal az egyesületi és személyi javak, felszerelések őrzésében, logisztikájában, egyes esetekben az Egyesület egészségügyi járőrei mellé nyújt biztosítást.
A speciálisan képzett divízióvezetők és a divízió tagjai is részt vesznek a Helperek elsősegélynyújtó képzésén, ennek okán képesek szükség esetén besegíteni pl. a járőröknek. Munkájuk során jártasságot szereznek a kommunikációban, a konfliktusok kezelésében, megoldásában/feloldásában. Ha szeretnél egy felelősségteljes és ütőképes csapat tagja lenni, köztünk a helyed.

 

5) PSZICHOLÓGUS DIVIZIÓ

A Helperek Egyesület pszichés ellátásáért felelős csapata a fesztiválokon többféle tevékenységet lát el. A csapat tagjai pszichológusok, szociális munkások, szociológusok, illetve hallgatók, akik minimum 2 befejezett tanévet tudhatnak maguk mögött. A pszichológia szekció 46 szakemberrel és 2 vezetővel végzi a Sziget Fesztivál pszichés ellátását, melyek közé a kortárs tanácsadás, drogprevenció, krízisintervenció, lelki segítségnyújtás és szupervízió tartozik. A közös munkát megelőzi egy 7 napos felkészítő tanfolyam, melyek során a szükséges ismereteket elméleti és gyakorlati úton is elsajátíthatják a résztvevők.

A Sziget Fesztiválon minden látogató számára nyitott a Drogprevenció és a Lélekambulancia sátor, ahol a felkészült szakemberek a nap huszonnégy órájában várják az érdeklődőket és a lelki segítséget igénylő fiatalokat. A csapat egy kisebb része pedig az Ambulancián nyújt pszichés segítséget az orvosok, nővérek és ápolók mellett. A VOLT, Balaton Sound, Strand Fesztivál és B.my.lake egészségügyi csapatában 4 szakember felelős a pszichés ellátásért.

Az önkéntes segítőknek bőven akad dolga a fesztiválok során, számos különféle problémával fordulnak hozzájuk segítségért. A fesztivál speciális közegében, kilépve a mindennapi élet keretei közül a megszokott határok fellazulhatnak és az elfojtott problémák a felszínre kerülhetnek. A szakembereknek a fesztiválhelyzetben kell megteremtenie azokat a feltételeket, melyek a megfelelő segítségnyújtáshoz szükségesek, alkalmazkodva a körülményekhez. Mindez nagyfokú rugalmasságot, kompetenciát és jól szervezett csapatot igényel.

 1. KORTÁRS TANÁCSADÁS A kortárs tanácsadás a lelki segítségnyújtás egy speciális formája, amely során a segítők a saját korosztályukon belül nyújtanak támogatást azoknak, akik felkeresik őket problémáikkal, kérdéseikkel. A kortárs tanácsadás előnye, hogy a fiatalok sok esetben könnyebben nyílnak meg egy velük közel egykorú segítőnek, hamarabb a bizalmukba engedik őket, mint egy korban távolabb lévő személyt. Másrészt a segítő korosztályából adódóan a serdülőkor problémáit jobban át tudja látni, az idősebb generációktól eltérő szemlélettel, hozzáállással tud segítséget nyújtani.
 2. SZUPERVÍZIÓ A fesztivál környezet egy olyan sajátos munkakörülményt teremt, amiben mindenki fokozottabban van kitéve az őt érő ingereknek, legyen az a folyamatos zene, a sajátos pihenési lehetőségek, vagy akár a rengeteg ember. Egyesületünk pszichológus csapata külön hangsúlyt fektet a közel 500 fős egészségügyi csapat lelki egyensúlyának megőrzésére is. A szupervízió célja a segítő személyek szakmai kompetenciájának megőrzése, a csapat tagjai közötti együttműködés növelése, a felmerülő feszültségek kezelése, ezáltal is elősegítve a hatékony önkéntes munkavégzést. A fesztiválokon történő szupervízió teret ad a szakszemélyzetnek, betegkísérőknek, járőröknek, valamint minden önkéntesünknek, hogy a felmerülő problémákat, dilemmákat egy szakember segítségével átgondolja, a benne lévő feszültséget csökkentse, lerakja, hogy újult (lelki)erővel folytassa a munkáját.
 3. DROGPREVENCIÓ Egyesületünk drogprevenciós tevékenységének egyik célja, hogy a fiatalok átfogó ismereteket szerezzenek a különböző kábítószerek hatásairól, veszélyeiről, ezzel is elősegítve a drogfogyasztás csökkentését, megelőzését. Fontosnak tartjuk, hogy a prevenciós munka ne pusztán „száraz” információátadásról szóljon, hanem minél ember közelibb, személyesebb formában. Nem tisztünk ítélkezni, a hozzánk forduló személy saját élményén, tudásán keresztül, egy beszélgetés keretében juthat újabb információkhoz, kaphat segítséget, rendezheti korábbi tapasztalatait, megoszthatja a témával kapcsolatos véleményét, motivációját.
 4. KRÍZISINTERVENCIÓ Krízisnek azokat a helyzeteket nevezzük, melyeket az egyén az addig általa használt megküzdési módokkal, megoldási stratégiákkal nem tud megoldani, felborul a lelki egyensúlya és a figyelmének fókuszába a probléma kerül. Sok esetben váratlan külső esemény hatására alakul ki. Képzett és kompetens szakembereink, pszichológusaink ezekben a helyzetekben nyújtanak segítséget a fesztivál körülményei között

 

6) MÉDIA DIVÍZIÓ

A média divízió célja, hogy megörökítse, feldolgozza és publikálja az egyesület dolgozóinak munkáját.

A divízió dolgozóinak nincsenek szigorúan vett műszakjaik, inkább csak olyan meghatározott időszakok és feladatok, amikor a kijelölt fotósok felelnek az esetek és események dokumentálásáért. Ami fontos, hogy a munka minőségileg megállja helyét és időre elkészüljön. Frisseknek kell lenni a cikkeknek és érdekeseknek.

A fotósok és videósok három témában készítenek anyagot:

 • az egyesület tagjainak élete
 • fesztiválon a hangulat megörökítése
 • fesztiválon az esetek ellátásának dokumentálása

Miután a nyers képek elkészültek, feldolgozzák azokat, javítják, „befejezik” alkotásukat. Ezen anyagokat az írásért felelős emberek leválogatják és rövid kísérő szöveggel kirakják a honlapra.

Elvárások
 • saját felszerelés (az egyesület sajnos nem tud felszereléssel szolgálni sem videós sem fotós tekintetben)
 • némi tapasztalat megléte sem hátrány (akár írásban, akár fotózásban és utó munkában)
 • munka- és tanulásvágy
 • lelkiismeretes feladatvégzés
 • rugalmasság

 

7) IT DIVÍZIÓ

Ha érdekel az informatika és szeretnél a jövőben IT vonalon tanulni vagy dolgozni, és szereted a fesztiválokat, akkor várunk a Helperek IT divíziójába! A mi munkánk már a fesztiválok kezdete előtt megkezdődik, a rendszerek kiépítésével és üzembe helyezésével. Ezek után folyamatosan segítjük a fesztiválok alatt az egészségügyi személyzet munkáját, ha bármilyen Informatikai vagy műszaki problémájuk akadna. A Helperek IT divíziójának tagjaként új ismereteket szerezhetsz informatikai és biztonságtechnikai rendszerek telepítésében és üzemeltetésében.